ပရောဂျက်: MHD စက်ရုံရုံးခန်း

ကုန်ပစ္စ: Modular Pro

အနှစ်ချုပ်: MHD၏ ကိုယ်ပိုင်ရုံခန်းသည် ရုံခန်းကျယ်ပုံစံတစ်ခု ၊ ဧည့်ကြိုနေရာတစ်ခုနှင့် သီးသန့်ရုံးခန်းတစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၂ တွင် Module တစ်ခုတည်းနှင့် စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် Module လေးလုံးအား နောင်နှစ်များတွင် သုံးကြိမ်ထပ်မံပေါင်းထည့်ခဲ့ပါသည်။ ထပ်မံအားဖြည့်ထားသော ခေါင်မိုးအား ပစ္စည်းထားသိုသောနေရာအဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။

မျက်နှာပြင် : 75m2 (800 sqft)

ဧရိယာ: ရန်ကုန် – မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်

သွင်ပြင်လက္ခဏာ: အတွင်းပိုင်းတွင် အခြေခံ နှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဗီနိုင်းကြမ်းခင်းများ ၊ ပျဉ်းကတိုးနှင့် ကျွန်းသစ် ကြမ်းခင်းများအသုံးပြုထားပါသည်။

Project's thumbnail