ပရောဂျက်: MAI အတွက် လေယာဉ်ပြေးလမ်းမှရုံးခန်း

ကုန်ပစ္စ: Modular Pro

အနှစ်ချုပ်: မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းအတွက် လေယာဉ်ပြေးလမ်းမှရုံးခန်းဖြစ်ပါသည်။

ဧရိယာ: ရန်ကုန် – နိုင်ငံတကာလေဆိပ်

သွင်ပြင်လက္ခဏာ: Module ၅ လုံးအား အသုံးပြုတည်ဆောက်ထားပြီး ဝန်ထမ်း ၁၂ ယောက်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဗီနိုင်းကြမ်းခင်းဖြစ်ပါသည်။

Project's thumbnail