ပရောဂျက်: ပဲခူးကလပ်အတွက် မီးဖိုခန်း – KT Group

ကုန်ပစ္စ: Modular Pro

အနှစ်ချုပ်: အခမ်းအနားပွဲများပြုလုပ်စဉ်ချက်ပြုတ်ရန် ပစ္စည်းကိရိယာ အပြည့်အစုံပါပြီး မီးဖိုခန်းဖြစ်ပါသည်။ အပြင်ဘက်အပိုင်းအား ပန်းကန်ဆေးရန်အသုံးပြုပါသည်။

မျက်နှာပြင် : 15m2 (160sqft)


ဧရိယာ: ရန်ကုန် – ဒဂုံမြို့နယ်

သွင်ပြင်လက္ခဏာ: ဂတ်စ်နှင့်ချက်ပြုတ်၍ရသောမီးဖိုခန်းဖြစ်ပါသည်။ ပူသောအရာများဖိတ်စင်ကျခြင်းအတွက် အထူး PVC ဗီနိုင်းကြမ်းခင်းအသုံးပြုပေးထားပါသည်။

Project's thumbnail