ပရောဂျက်: မူကြိုကျောင်း – Lycée Francais International de Rangon (LFIR)

ကုန်ပစ္စ: Modular Building

အနှစ်ချုပ်: ရန်ကုန်ပြင်သစ်ကျောင်း၏ ဒုတိယအကြိမ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုပရောဂျက်သည် မူကြိုကလေးများအတွက် သန့်စင်ခန်းပါပြီးသော စာသင်ခန်းများဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းပုံစံမှာ အရောင်စုံခြင်းကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် : 67 m2 (721 sqft)

ဧရိယာ: ရန်ကုန် – ရွှေတောင်ကြား

သွင်ပြင်လက္ခဏာ: အပြင်ပိုင်းတွင် ဆေးသုတ်ထားသောသစ်မာများကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးအပိုင်းမှစ၍ ပြတင်းပေါက်အကျယ်အဝန်းမှသည် သန့်စင်ခန်းများအထိ ပြင်သစ်ပညာရေး၏ စံနှုန်းများအတိုင်း ဆောက်လုပ်ပေးထားပါသည်။ ကြမ်းခင်းမှာ ချော်မလဲစေသော vinyl foamed ကြမ်းခင်းအသုံးပြုထားပါသည်။ စာသင်ခန်းပြင်ပရှိ လျှောစောင်းလျှောက်လမ်းမှာ အလွန်ငယ်ရွယ်သော ကျောင်းသားများအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခေါင်မိုး၏ တည်ဆောက်ပုံစနစ်မှာလည်း နောက်ပိုင်း ထပ်မံတိုးချဲ့မှုများအတွက် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန်တည်ဆောက်ထားပါသည်။

Project's thumbnail