ပရောဂျက်: Recycling plant – Commercial plastic

ကုန်ပစ္စ: Modular Pro

အနှစ်ချုပ်: ပေ ၄၀ HC ကွန်တိန်နာများနှင့် တည်ဆောက်ထားသော ၂ ထပ် ရုံးခန်းဖြစ်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် : 60 m2 (640 sqft)


ဧရိယာ: ရန်ကုန် – လှိုင်သာယာ

သွင်ပြင်လက္ခဏာ: ယခုပရောဂျက်တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ အခြေခံအတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုကို အခြခံထားပါသည်။ အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုတွင် အခြေခံစံနှုန်း၌ပါဝင်ပြီးသား ဗီနိုင်းကြမ်းခင်းနှင့် အဖြူရောင်အတွင်းသုတ်ဆေးပါဝင်ပါသည်။ ဝယ်သူစိတ်တိုင်းကျပြန်လည်ပြုပြင်ရလွယ်ကူစေရန် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းအားထင်သာမြင်သာစေရန်တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။

Project's thumbnail