ပရောဂျက်: Peninsula hotel – BTJV

ကုန်ပစ္စ: Modular Pro

အနှစ်ချုပ်: Peninsula Hotelအတွက် ၃ ထပ်ဆောက်လုပ်ရေးရုံးခန်းဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးတွင် ရုံးခန်းကျယ်၊ သီးခြားရုံးခန်း၊ အစည်းအဝေးခန်းမများ၊ စားသောက်ခန်း နှင့် သန့်စင်ခန်းများပါဝင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် : 877 m2 (9440 sqft)


ဧရိယာ: ရန်ကုန် – မြို့ထဲ

သွင်ပြင်လက္ခဏာ: ယခုပရောဂျက်တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ အခြေခံအတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုကို အခြခံထားပါသည်။ အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုတွင် အခြေခံစံနှုန်း၌ပါဝင်ပြီးသား ဗီနိုင်းကြမ်းခင်းနှင့် အဖြူရောင်အတွင်းသုတ်ဆေးပါဝင်ပါသည်။ ဝယ်သူစိတ်တိုင်းကျပြန်လည်ပြုပြင်ရလွယ်ကူစေရန် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းအားထင်သာမြင်သာစေရန်တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။

Project's thumbnail