ပရောဂျက်: Site office – KMA – Suzue

ကုန်ပစ္စ: Modular Building

အနှစ်ချုပ်: အကောက်ခွန်ဌာနဝန်ထမ်းများအတွက် နှစ်ထပ်ရုံးခန်းဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဆောက်အအုံသည် ရုံးခန်းကျယ်တစ်ခု ၊ အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခု၊ သန့်စင်ခန်းများ၊ ရေချိုးခန်းများနှင့် အိပ်ခန်းဆောင်တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ အပေါ်ထပ်မှ ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ကွပ်ပျစ်ဆီသို့တက်ရောက်နိုင်ပြီး ထိုနေရာမှ အကောက်ခွန် ဆိပ်ကမ်းကိုလည်းလှမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် : 150m2 (1600 sqft)

ဧရိယာ: ရန်ကုန် – တောင်ဒဂုံ

သွင်ပြင်လက္ခဏာ: သစ်သားများနှင့်အလှဆင်ထားသော Semi-standard ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းပိုင်းသည် Modular Pro အဆောက်အအုံ၏ အခြေခံဒီဇိုင်းမှ ငွေအင်အားအနေအထားအလိုက် ထပ်မံအရည်အသွေး မြှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် ဗီနိုင်းကြမ်းခင်းနှင့် ရေအသုံးပြုရသော အခန်းတိုင်းတွင် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသော လုပ်ငန်းသုံးကြမ်းခင်းများအသုံးပြုထားပါသည်။

Project's thumbnail