ပရောဂျက်: ယာယီအိမ်သာများ – The Central

ကုန်ပစ္စ: Modular Building

အနှစ်ချုပ်: ရှော့ပင်းမောလ်ဖွင့်ရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် ယာယီသန့်စင်ခန်းများဖြစ်ပါသည်။ ယခုပရောဂျက်တွင် ကျယ်ဝန်းသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံး သန့်စင်ခန်းများ၊ ကလေးအနှီးလဲခန်း၊ သန့်စင်ခန်းများ၊ မသန်စွမ်းများအတွက်သန့်စင်ခန်းများ နှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ဧရိယာပါပါဝင်ပါသည်။ ပထမထပ်တွင် လုံခြုံရေး CCTV ရုံးခန်းပါဝင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် : 106m2 (1150 sqft)

ဧရိယာ: ရန်ကုန် – ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း

သွင်ပြင်လက္ခဏာ: ဝယ်သူဘက်မှရွေးချယ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့် သန့်စင်ခန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် နံရံကပ် အိမ်သာခွက်များဝင်ပါသည်။ အိမ်သာနံရံများအား high pressure laminated ဘုတ်ပြားများအသုံးပြုထားပါသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် ကြွေပြားခင်းထားပြီး စတီးနံရံလိုင်နာများသုံးထားပါသည်။

Project's thumbnail